LT EN RU PL

 
 

 Usługi

 Nowośći

 Licencje

 Sport

 Partnerzy

Kontakt

Studijos

 

 

  Pomiary katastralne, gromadzenie i doprecyzowanie danych katastralnych  

  Pomiary katastralne budynków

  Ustanowienie geodezyjnych- topograficznych zdjęc  

  Podział działek, rozdzielenia między współwłaścicielami, połączenie (zmiana granic sąsiadujących działek), projekty zagospodarowania terenu

  Zarządzanie nieruchomościami  

  Procedury użytkowania działek między współwłaścicielami

  Projekty Rozwoju terenu wsi  

  Geodezja budynków

  Ustanowienie  kontrolnych, geodezyjnych zdjęć łączności podziemnej  

  Konsultacje

  Architektūra ir detalieji planai     Statinio pridavimas

  Kabelio ieškiklio nuoma

 

       
 
 
Siedziba: Justiniškių g. 134a, 212 kab., LT- 05268, Vilnius, telefon: +370 5 2777 778, telefon komórkowy: +370 698 20827, e-mail: info@matavimostudija.lt    

UAB MATAVIMO STUDIJA